Home  I  Residence I  Exhibition/Projects Education  I  Film  I  Publications  I  People  I  Earth  I  about  I  contact     

z o r

changing of traffic movement

 

Liberralizm zakłada indywidualną wolność człowieka, swobodę wyboru, wolność ekonomiczną przy ograniczonej roli państwa. Liberalizm zakłada też tolerancję, dopuszcza wielość postaw politycznych, religijnych, gospodarczych. Liberalizm to wolność słowa, wolność wyboru, wolna konkurencja.
"Liberrealizm" jest obrazem liberalizmu w otaczającej nas rzeczywistości. Stawia pytanie o zakres wolności i jej kształt w naszym codziennym doświadczeniu. Pytanie to można sformułować: gdzie jest wolność w "państwie wolności"?
Oczekiwana i budząca nadzieję zmiana w systemie ustrojowym w Polsce przyniosła oprócz nowych szans poczucie frustracji i bezradności. Zniknęły złudzenia. Wolność ma wymiar komercyjny i osiągalna jest dla stosujących bezwzględne reguły gry. Prawo - gwarancja zasad liberalnych, pozostaje nieskuteczne i pozostawia duży margines działaniom opartym o nieuczciwą konkurencję. Sprawiedliwe reguły gry zostają zawieszone. Brak dyskusji i przymykanie oczu na łamanie zasad, legitymizuje stan faktyczny. Agnieszka Żechowska


Na pytanie o aktualne doświadczenie wolności odpowiadają zaproszeni artyści: Ewa Rybska & Władysław Kaźmierczak (16.02.04), Kamil Geski (12.03.04) Towarzystwo do spraw Kapitana Europy (26.03.04), Agnieszka Brzezańska (31.03.04.), Kamil Kuskowski (16.04.04)

performance Ewy Rybskiej i Władysława Kaźmierczaka pt. ''Kiedy chcę jestem chłopcem, kiedy indziej dziewczynką'', ul. Smolna, Warszawa 2004

copyright © ZOR 2003-2013 All rights resereved