Home  I  Residence I  Exhibition/Projects Education  I  Film  I  Publications  I  People  I  Earth  I  about  I  contact     

z o r

changing of traffic movement

 

ZOR w Laboratorium CSW
Kuratorzy: Stach Szabłowski i Grzegorz Drozd
Współpraca: Marcin Krasny

Zmiana Organizacji Ruchu w Laboratorium.
Pod tym tytułem kryje się spontanicznie zorganizowany mini-festiwal artystyczny. Kryje się pod nim także impreza oparta na idei permanentnej zmiany: wystawa, której kształt zmienia się z dnia na dzień, proces ciągłego przekształcania przestrzeni galeryjnej, konfrontowania ze sobą skrajnie różnych poetyk i strategii artystycznych. Pod tytułem "Zmiana Organizacji Ruchu w Laboratorium" kryje się wreszcie zderzenie dwóch odmiennych instytucji: spotkanie niezależnej inicjatywy artystów z wysuniętą, można by rzec, frontową placówką potężnej, państwowej galerii sztuki.
Zmiana Organizacji Ruchu
Niezależną i nieformalną inicjatywą artystów jest tytułowa Zmiana Organizacji Ruchu (ZOR) - projekt rozpoczęty przez Grzegorza Drozda i Alicję Łukasiak oraz ich przyjaciół jesienią 2003. ZOR jest konkretną przestrzenią - lokalem dawnego klubu przy Smolnej 16 w Warszawie, który artyści zaadaptowali na potrzeby aktywności twórczej. ZOR to także środowisko artystyczne w najbardziej nieformalnym tego słowa znaczeniu, luźna konstelacja osób (artystów, kuratorów, krytyków, sympatyków) zainteresowanych realizowaniem projektów, dyskutowaniem o sztuce, prezentacją i wymianą idei. Zmiana Organizacji Ruchu to koncepcja artystycznego objazdu - zbaczanie z utartych ścieżek i wytyczanie nowych, alternatywnych szlaków obiegu

Laboratorium
Wspomniałem wyżej o "wysuniętej placówce instytucji". Miałem na myśli Galerię Laboratorium, przestrzeń pełniącą w warszawskim CSW funkcję project roomu. Laboratorium to miejsce przeznaczone do realizacji szybkich, "gorących" projektów i, przede wszystkim, do wystawiania najmłodszych artystów i debiutantów. "Wysuniętą placówką" jest w tym sensie, że właśnie w Laboratorium duża instytucja, jaką jest CSW Zamek Ujazdowski, najszerzej otwiera się na nie do końca rozpoznane obszary sztuki, na twórców o nieustalonej pozycji w artystycznych hierarchiach, rzeczy nowe, nieskonsumowane (jeszcze) przez główny nurt obiegu i dystrybucji artystycznych idei. Laboratorium (zmiana i eksperyment są wpisane przecież w nazwę tej galerii) jest najbardziej oczywistym miejscem, w którym oficjalna instytucja może spotkać się z nieoficjalną i a-instytucjonalną inicjatywą w rodzaju ZOR-u. Stąd jest już tylko krok do zaproszenia Zmiany Organizacji Ruchu do prezentacji w Galerii Laboratorium.
ZOR w Laboratorium
Środowisko ZOR zostało zaproszone do gościnnych działań Laboratorium. W ciągu 11 dni w galerii realizuje swoje przedsięwzięcia 13 związanych z ZOR-em artystów. Każdy dzień imprezy należy do innego jej uczestnika - codziennie następuje zmiana perspektywy, charakteru prezentacji i wreszcie bohatera zdarzenia. Żywe akcje, performance, instalacje, prace wideo, malarstwo sztalugowe i ścienne - każdy z biorących udział w tym przedsięwzięciu twórców inaczej zaznacza swoją obecność w galerii. W tym czasie zmienia się też sama galeria. Prace oraz ślady akcji i wystąpień nakładają się na siebie - z dnia na dzień jest ich więcej. Po ostatniej akcji, czyli w momencie, od którego nie będą już zachodziły dalsze zmiany, ustali się ostateczny kształt ekspozycji w galerii. Koniec serii akcji i wystąpień będzie zarazem wernisażem i początkiem wystawy, której kształtu na początku imprezy nikt, włącznie z kuratorami nie jest w stanie przewidzieć.   Stach Szabłowski

 Grzegorz Drozd (mur+ znak zapytania) 2005

Justyna Wencel 2005

kalendarz imprez 29.03-8.04.2005
29 marca - Grzegorz Drozd, godz. 18.00
30 marca - Dominik Jałowiński & Zbigniew Kolasa, godz.19.00
31 marca - Kama Dąbrowska, godz. 18.00
1 kwietnia - Alicja Łukasiak, Robert Kuśmirowski, godz.11.00 - 18.00
1 kwietnia - Marcin Dutka, godz.18.00
2 kwietnia - Marcin Chomicki, godz. 18.00
3 kwietnia - Monika Waraxa, godz.18.00
4 kwietnia - Justyna Wencel, godz.18.00
5 kwietnia - Piotr Wysocki, godz.18.00
6 kwietnia - Zmysła, godz.18.00
7 kwietnia - Jan Mioduszewski - godz.11.00 - 18.00
8 kwietnia - Anna Okrasko i wernisaż wystawy, godz.18.00

Jałowiński & Zbigniew Kolasa,

Kama Dąbrowska

Marcin Chomicki

Justyna Wencel

Monika Waraxa

Anna Okrasko, Grzegorz Drozd

Robert Kuśmirowski

Alicja Łukasiak

Jan Mioduszewski

Zmysła

copyright © ZOR 2003-2013 All rights resereved